[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
อบต.ด่าน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

  

ชื่อ : นายทองสุข สันโสภา
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสมบูรณ์ สิงห์เทพ
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายดำรง สาอุดม
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสมบูรณ์ ศรีคำภา
ตำแหน่ง : เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายถวิล สาริดดี
ตำแหน่ง : ประธานสภาอบต. ด่าน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายมานิตย์ ภาชู
ตำแหน่ง : รองประธานสภาอบต.ด่าน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุนันทา ดงแดง
ตำแหน่ง : เลขานุการสภาอบต.ด่าน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายปกครอง พงษ์จันโอ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ด่าน หมู่ที่1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญทำ สิงห์เทพ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ด่าน หมู่ที่1
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายวิชิต วงษ์จอม
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ด่าน หมู่ที่2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสอน ศรเศษ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ด่าน หมู่ที่2
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอารมย์ ปิริมา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ด่าน หมู่ที่3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไพบูลย์ พันธ์ไผ่
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ด่าน หมู่ที่4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายสุมิตร ปัญญา
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ด่าน หมู่ที่4
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางบุญวาส คมทองหลาง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ด่าน หมู่ที่5
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญเลิศ แซ่จึง
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ด่าน หมู่ที่5
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายไพบูลย์ สุโพธิ์
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ด่าน หมู่ที่6
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางอนัญญา เสาศิริ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ด่าน หมู่ที่6
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญชู กองทำ
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ด่าน หมู่ที่7
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายนิพล หอมยามเย็น
ตำแหน่ง : สมาชิกสภาอบต.ด่าน หมู่ที่7
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : สภา อบต.ด่าน
12 : โครงสร้าง อบต.ด่าน
15 : สำนักปลัด
16 : กองคลัง
17 : กองช่าง
18 : กองการศึกษา
19 : กองสวัสดิการสังคม